REKLAMASJON 
For alle kjøp med unntak av tilbudsvarer, gjelder 14 dagers angrerett.
Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.
SÆRSKILTE RETURBETINGELSER
Ved retur kan kunde returnere varene på rimeligste måte (ikke oppkrav) ubrukt og i originalemballasjen på en slik måte at varene ikke blir skadet på noen måte.
Ved retur tilbakebetales oppkravsbeløpet/evt. det forskuddsbetalte beløpet direkte til konto.
Kjøper betaler returporto. Uavhentede varer faktureres med de faktiske fraktkostnader.